Vaihtoautoja myynnissä yhteensä 885 kpl
English | Suomi
Rekisteriseloste Takaisin
 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

O.K Auto Oy
Kuormaajantie 5
40320 Jyväskylä

2. Yhteyshenkilö

Harri Lätti
O.K Auto Oy
Puh. 010 5228 307

3. Rekisterin nimi

Vaihtoautot.net-verkkopalvelun asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja ARTIO Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluun liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, ARTIO Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti)
Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
Lupatiedot
Asiakassuhteen alkamis- ja päättymistiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalvelun Agenttipalveluun rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

7. Asiakastietojen luovuttaminen

Henkilötietolain 19 §:n 2 momentin mukaisesti rekisterinpitäjä (tässä ARTIO Oy) saa luovuttaa tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole kieltänyt tietojensa luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekisteröity tietää tietojen tällaisesta luovuttamisesta.

8. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

9. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. ARTIO Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä kuten kryptauksin huomioiden toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset.